Impressum

Schu­mann GmbH Haustech­nik
Walden­burg­er Straße 70
04603 Nob­itz OT Ehren­hain

Tel: +49 34494 70015
Fax: +49 34494 70013

E‑Mail: mail@schumann-haustechnik.de

Geschäfts­führer: Ralf Schu­mann und Anett Schu­mann

Han­del­sreg­is­ter
AG 07745 Jena Num­mer HRB 206667

Beruf­s­rechtliche Regelun­gen
Handw­erk­sor­d­nung: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/hwo/

Zuständi­ge Handw­erk­skam­mer
Handw­erk­skam­mer für Ost­thürin­gen
Handw­erk­straße 5
07545 Gera

Zuständi­ge Han­del­skam­mer
IHK Ost­thürin­gen zu Gera
Gaswerk­straße 23
D — 07546 Gera

Umsatzs­teuer-Iden­ti­fika­tion­snum­mer
Steuer-Num­mer 161/119/03771

Schu­mann GmbH Haustechnik

Walden­burg­er Str. 70

04603 Nob­itz

Rechtsin­for­ma­tio­nen

© 2021 Schu­mann GmbH Haustech­nik. Alle Rechte vorbehalten.

Schu­mann GmbH Haustechnik

Walden­burg­er Str. 70

04603 Nob­itz

Rechtsin­for­ma­tio­nen

© 2021 Schu­mann GmbH Haustech­nik. Alle Rechte vorbehalten.